Organizacja Studencka Paneuropa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

  • ul. 1 Maja (pok 02 budynek B)
  • 40-287 Katowice

Paneuropa to organizacja studencka działająca przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Promuje idee integracji narodów oraz wspiera działalność członków. Ma na swoim koncie liczne projekty młodzieżowe.

The Paneuropa Students' Organisation
Paneuropa is a students' organisation at the Academy of Economics in Katowice, promoting European integration. It has delivered numerous youth projects.