Fundacja Arka

  • ul. Kopernika 37
  • 90-552 Łódź

Fundacja powstała w 1993 roku z inicjatywy osób, które swoje życie zawodowe związały z pracą z ludźmi uzależnionymi. Organizacja prowadzi stacjonarny ośrodek leczenia uzależnień, dwa hostele dla osób, które ukończyły leczenie, program terapii ulicznej oraz programy szkoleniowe. Szkoli różne grupy społeczne i zawodowe w obszarze profilaktyki uzależnień i HIV/AIDS. Pomaga dzieciom i młodzieży w ramach Świetlicy Środowiskowej "Przystań".

The Arka Foundation
The Foundation was established in 1993 by professionals working with groups with substance abuse problems. It runs a therapeutic centre, two hostels for people who have completed therapy, a street therapy programme and educational programmes on substance-abuse and HIV/AIDS prevention.