Fundacja Młoda Demokracja

  • ul. Krakowskie Przedmieście 23
  • 20-002 Lublin
  • telefon: 81 532 16 47

Fundacja działa na rzecz wspierania procesów demokratycznych w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Inicjuje programy służące rozwojowi samorządów lokalnych oraz budowaniu sprawnych urzędów administracji publicznej, promuje i wdraża systemy zarządzania jakością (ISO). Fundacja Młoda Demokracja brała udział w licznych programach i projektach.

The Young Democracy Foundation
The Foundation supports democratic processes in Poland and central-eastern Europe. It runs programmes supporting local government and the building of an efficient public administration and promotes and implements quality management systems (ISO). The Foundation participated in many projects and programmes.