Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Artos

  • ul. Niecała 4
  • 20-080 Lublin

Fundacja udziela wsparcia psychicznego osobom potrzebującym oraz pomocy w dojrzałym funkcjonowaniu w społeczeństwie. W swojej działalności uwzględnia niesienie pomocy uchodźcom w Polsce i za granicą. Organizuje warsztaty artystyczne, wydarzenia kulturalne skierowane do młodzieży, tworzy świetlice dla dzieci i uchodźców. Zajmuje się szkoleniem osób w zakresie doradztwa interpersonalnego.

The Artos Christian Culture Foundation
The Foundation helps people who need support. It helps refugees in Poland and abroad, organises art workshops and cultural events for children and young people, runs day centres for children and refugees and runs training courses on interpersonal skills.