Fundacja Ludzie Ludziom

  • ul. Smolna 130
  • 56-400 Oleśnica
  • telefon: 510 106 133

Fundacja prowadzi działalność na rzecz pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy w rodzinie. Celem organizacji jest zmniejszanie szkód wyrządzonym ofiarom oraz udzielanie im wsparcia materialnego oraz pomocy prawnej.

The People to People Foundation
The Foundation helps women and children who are victims of domestic violence. The aim of the organisation is to diminish the harm done to the victims and provide them with financial and legal support.