Fundacja Otwartych Serc

  • ul. 3-go Maja 36
  • 05-071 Sulejówek

Fundacja powstała w 1992 r. z inicjatywy matek dzieci niepełnosprawnych. Oferuje podstawową opiekę, edukację i rehabilitację dzieci z różnym stopniem upośledzenia. Nauczyciele i zespół specjalistów opracowują dla każdego ucznia indywidualny program terapeutyczny uwzględniający możliwości i potrzeby dziecka.

The Open Hearts Foundation
The Foundation was established by mothers of disabled children in 1992. It offers care, education and rehabilitation to children with different levels of disability. Each child has its own therapeutic programme adjusted to their individual skills and needs.