Fundacja Proventus

  • ul. Katowicka 47
  • 41-500 Chorzów

Fundacja wspiera wszelkie inicjatywy społeczne w zakresie oświaty, nauki, kultury, sztuki, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i opieki socjalnej, działalności charytatywnej, pomocy humanitarnej i społecznej. Promuje wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego i dąży do wzmacniania kontaktów z narodami i państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Realizuje liczne programy, organizuje realizację filmów, nagrań muzycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, wystaw, wydarzeń sportowych i szkoleń.

The Proventus Foundation
The Foundation supports all initiatives in the areas of education, culture, environment protection, health and social care, charity, humanitarian and social aid. It promotes the all-round development of Polish society and international contacts with the countries of central and eastern Europe.