Stowarzyszenie Edukacja przez Internet

  • ul. Olszewskiego 6/1.21
  • 25-663 Kielce
  • Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku

Głównym celem organizacji jest propagowanie edukacji na odległość za pośrednictwem Internetu, czyli e-learningu.
Misją Stowarzyszenia jest:
- zintegrowanie środowiska firm, organizacji, instytucji, szkół działających w obszarze e-learningu; doradztwo osobom, firmom i instytucjom chcącym korzystać ze zdalnej formy edukacji;
- szkolenie oraz doradztwo dla organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm;
- organizacja imprez służących popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego, inicjatyw podnoszących umiejętności młodzieży.

Programy mają nie tylko charakter lokalny i krajowy, są to również inicjatywy o zasięgu europejskim.
Stowarzyszenie jest Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesku RPIE w Kielcach.