Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej

  • ul. Wrzosowa 28
  • 05-120 Legionowo

Fundacja niesie pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Pomaga młodym ludziom w wyrównaniu szans edukacyjnych, poprzez tworzenie dla szczególnie uzdolnionych, niezamożnych dzieci i młodzieży, programu działań twórczych i aktywizujących. Bierze udział w organizacji wypoczynku wakacyjnego i wspiera upowszechnianie oświaty wśród dzieci i młodzieży. Realizuje konkursy teatralne i fotograficzne.

The Wanda Tomczynska Foundation for Children and Young People
The Foundation helps disadvantaged children to acquire necessary skills and education. It organises summer holidays, theatre and photo competitions and promotes education.