Fundacja Dobry Start

  • ul. Piłsudskiego 1A
  • 32-540 Trzebinia

Celem fundacji jest wszechstronna pomoc sierotom naturalnym i społecznym oraz dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i niezamożnych w wejściu w ich dorosłe życie. Fundacja realizuje programy: Socjoterapeutyczny, Stypendialny oraz Program "Mieszkanie na dobry start". Fundacja poszukuje ofiarodawców w kraju i za granicą.

The Good Start Foundation
The Foundation helps orphans and children from dysfunctional and disadvantaged families to start their adult life. The Foundation delivers the socio-therapeutic programme, "A Flat for a Good Start" programme and scholarship fund.