Stowarzyszenie Siemacha

  • ul. Długa 42
  • 31 - 146 Kraków

Stowarzyszenie "U Siemachy" zajmuje się działalnością edukacyjno-wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Koncentruje się na długoterminowych celach i kompleksowej pomocy – budowanej na trzech filarach: wychowaniu, sporcie oraz terapii. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, zapewnia podopiecznym nowoczesną, przyjazną przestrzeń i wdraża nowatorskie, wychodzące naprzeciw zmianom społecznym metody pracy z młodzieżą.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.