Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Pomocy Młodzieży OHP Podbeskidzkie

  • ul. Kosynierów 20
  • 43-300 Bielsko-Biała

Stowarzyszenie zajmuje się problematyką młodzieży defaworyzowanej z rejonu Podbeskidzia. Jego głównym celem jest aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna młodzieży oraz pomoc socjalna dla młodzieży w trudnych warunkach życiowych. Organizacja wspiera system wychowawczy i edukacyjny w Polsce oraz tworzy warunki rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji młodzieży.

The Association for the Development and Help to Young People - Voluntary Labour Corps Podbeskiedzie
The association focuses on the disadvantaged young people of the Podbeskidzie area. It promotes active citizenship and activity in the labour market. The organisation supports teh education system and provides opportunities for the cultural development of young people.