Fundacja Pożywienie - Darem Serca

  • Al. Jana Pawła II 36c
  • 00-141 Warszawa

Fundacja zajmuje się problemem niedożywienia dzieci. Pomoc w postaci gorącego posiłku skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży z ubogich, bądź dysfunkcyjnych rodzin, które nie zostały objęte żadnym programem wsparcia. Fundacja systematycznie organizuje akcje pomocowe, warsztaty, spotkania, wycieczki, koncerty i uroczystości świąteczne.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage'u Fundacji.