Fundacja Mimo Wszystko

  • ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4
  • 30-198 Kraków

Głównym zadaniem Fundacji jest pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca” w Radwanowicach oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiatowie. Zajmuje się propagowaniem idei wolontariatu, m.in. realizując w szkołach projekt „Każdy jest komuś potrzebny”. Fundacja organizuje również festiwale, koncerty, wyprawy. Prowadzi również Akademię Odnalezionych Nadziei i wspiera działalność Teatru „Radwanek”.