Towarzystwo Przyjaciół Tworek "Amici di Tworki"

  • ul. Partyzantów 2/4
  • 05-802 Pruszków

Towarzystwo założone przez znaną malarkę i pisarkę Ewę Kuryluk prowadzi dwa programy dla swoich podopiecznych: przygotowuje osoby chore psychicznie do samodzielnego życia oraz prowadzi terapię poprzez sztukę. Organizuje wystawy i warsztaty, funduje pomoc materialną dla twórców, umożliwia im współpracę z profesjonalnymi artystami. Organizuje również warsztaty i konferencje (także międzynarodowych) z zakresu psychiatrii środowiskowej i rehabilitacji psychiatrycznej. Instytucją wspieraną przez Towarzystwo jest Szpital Psychiatryczny w Tworkach i Klub Pacjenta.

The Society of Friends of Tworki "Amici di Tworki"
The society prepares the mentally ill to lead live independently and runs "Therapy through Art". It organises exhibitions and workshops, offers material support and organises contact with professional artists. It also organises workshops and conferences on environmental therapy and psychiatric rehabilitation.