Lubuskie Centrum Wolontariatu

  • ul. St. Moniuszki 29
  • 66-400 Gorzów Wielkopolski

Obszary działań:
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych