Stowarzyszenie Silesia Nostra

  • ul. Jagiellońska 21
  • 44-100 Gliwice
  • Adres do korespondencji:
  • Chorzowska 56
    44-100 Gliwice
  • telefon: +32 334 73 42
  • fax: +32 238 81 67

Stowarzyszenie zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych i przedsięwzięć społecznych oraz działa na rzecz rozwoju współpracy między władzami lokalnymi a młodzieżą. Skupia się także na walce z uprzedzeniami i dyskryminacją, promuje tolerancję wobec różnorodności kulturowej i społecznej.

The Silesian Nostra Association
The association organises cultural events and social initiatives and promotes the interaction of local authorities and young people. It fights racism and xenophobia and promotes the tolerance of cultural and social diversity.