Studium Prawa Europejskiego

  • Al. Jerozolimskie 151, lok. 2222
  • 02-326 Warszawa

Studium Prawa Europejskiego jest placówką kształcenia ustawicznego. Przy Studium działa Rada Naukowa Studium Prawa Europejskiego.
Studium prowadzi działalność dydaktyczną w formie kursów e-learningowych z zakresu przedsiębiorczości, administracji i oświaty.