Towarzystwo Polsko-Niemieckie

  • ul. Okrzei 7
  • 35-959 Rzeszów

Towarzystwo powstało w 1990 roku, działa na rzecz przełamywania uprzedzeń, poznawania niemieckiej historii, kultury i języka. Pomaga młodzieży w znajdowaniu partnerów w Niemczech oraz przy ubieganiu się o wsparcie finansowe do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Organizacja prowadzi tanie kursy języka niemieckiego dla dorosłych i dla dzieci.

The Polish-German Society
The Society was established in 1990 to overcome prejudice and promote German history, culture and language. It supports young people searching for partners in Germany and applying for grants from the Polish-German Youth Cooperation and the Polish-German Cooperation Foundation. The organisation also runs cheap language courses.