Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi Ecoeurowieś

  • Nowa Wieś 155
  • 58-308 Dziećmorowice
  • Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku

Stowarzyszenie wspiera samorząd lokalny oraz rozwój infrastruktury wiejskiej. Realizuje projekty, działania edukacyjne, promocyjne oraz informacyjne dla różnych grup docelowych: dzieci, młodzieży, studentów, rolników, pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, nauczycieli, bezrobotnych, emerytów i rencistów oraz osób niepełnosprawnych. Działa na rzecz edukacji, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, sztuki, kultury i sportu. Promuje idee integracji europejskiej. Stowarzyszenie oparte jest o pracę wolontariuszy. Stowarzyszenie prowadzi Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku RPIE.

The Ecoeurowieś Association
The association supports local government and the development of the local infrastructure. It delivers projects, runs educational, promotion and information activities for various target groups: children, young people, students, farmers, owners of SMEs, teachers, unemployed, pensioners and the disabled. It supports education, health care, social care, art, culture and sport. It promotes the idea of European integration. The association's activity is based on voluntary work.