Stowarzyszenie ONJATY

  • ul. Dolna 135
  • 95-006 Bukowiec

Stowarzyszenie "ONJATY" jest organizacją pozarządową działająca na rzecz dzieci. Stowarzyszenie tworzą arteterapeuci, psycholodzy, ekolodzy, artyści; prowadzi dla dzieci zajęcia pozalekcyjne ekologiczne, plastyczne, muzyczne i zajęcia teatralne, a także wspomaga dzieci w ich codziennych szkolnych kłopotach; jest organizatorem warsztatów ekologiczno- artystycznych dla przedszkoli i szkół województwa łódzkiego.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.