Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją (IISCE)

  • Dolnośląska Szkoła Wyższa
  • Wydział Nauk Pedagogicznych
  • ul. Strzegomska 55, pokój 514
  • 53-611 Wrocław

Celem Instytutu jest tworzenie międzynarodowej wspólnoty pracowników naukowych, członków organizacji non-profit, działaczy i nauczycieli, wspierającej rozwój kultury pluralizmu i zróżnicowania, niezbędnej dla funkcjonowania demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Instytut prowadzi szkolenia i warsztaty.

The International Institute of Culture and Education Studies
The goal of the Institute is to create an international community of academics, members of non-profit organisations and teachers supporting pluralism and the diversity vital for civil society and democracy in central-eastern Europe. The Institute runs training courses and workshops.