Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”

  • ul. Wita Stwosza 58, p. 109
  • 80-952 Gdańsk

Akademickie Centrum Kultury „Alternator” animuje kulturalne życie uczelni oraz wspiera inicjatywy kulturalne środowiska akademickiego. „Alternator” to kilkanaście grup twórczych, które w ciągu roku organizują ponad 150 różnorodnych wydarzeń. „Alternator” zajmuje się także akcjami społeczno-kulturalnymi, które często powstają przy współpracy z innymi instytucjami. Poza szeroko rozumianą aktywnością kulturalną Centrum włącza się w promocję zachowań proekologicznych

The Gdansk University Academic Centre of Culture
The Academic Centre of Culture focuses on students' culture and educational-cultural activities for students. It organises concerts, theatre performances, film shows, happenings, soirees and exhibitions.