Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych

  • Rynek Staromiejski 6-7
  • 75-007 Koszalin

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych jest stowarzyszeniem gmin i powiatów, w których funkcjonują młodzieżowe samorządy lokalne. Federacja wspiera działalność młodzieżowych samorządów lokalnych.

The Polish Nationwide Federation of Local Youth Self-government
The federation is an association of the youth advisory bodies of local self-government. It supports the activity of local youth self-government.