Stowarzyszenie Taneczne PRO

  • ul. Kaliska 10/12 lok. 8
  • 93-130 Łódź
  • Adres do korespondencji:
  • Rawska 3 m. 1
    93-109 Łódź

Stowarzyszenie integruje środowisko tancerzy i choreografów zajmujących się amatorsko i zawodowo tańcem, promuje artystów, upowszechnia aktywny styl życia i czynny wypoczynek, propaguje taniec jako sposób rozwoju osobowości, prowadzi działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, propaguje choreoterapię jako sposób przeciwdziałania patologiom społecznym.

The PRO Dance Society
The Society groups professional and amateur dancers and choreographers; promotes artists and dance as a way of personal development and choreography as a way to prevent social problems.