Centrum Animacji Społecznej

  • ul. Siedlecka 1a
  • 72-010 Police

Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem inicjatyw młodzieżowych; organizuje wymiany, seminaria, konkursy, koncerty i imprezy.

The Social Animation Centre
The association supports youth initiatives; organises exchanges, seminars, competitions, concerts and events.