Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych i Obywatelskich "Centrum Europy"

  • ul. Pankiewicza 3
  • 00-696 Warszawa

Misją Fundacji jest stwarzanie nowych możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego młodych ludzi, przygotowania ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i umiejętnego kształtowania własnej kariery, wyrównywanie szans edukacyjnych.