Fundacja PZU

  • Al. Jana Pawła II 24
  • 00-133 Warszawa

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Motto Fundacji to „Pomagamy pomagać”. Realizuje je wspierając:
- edukację – m.in. w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego młodych ludzi,
- opiekę i pomoc społeczną – m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków,
- ochronę zdrowia – wspiera projekty edukacyjne dla pracowników placówek medycznych, promuje zdrowy i aktywny tryb życia,
- kulturę i sztukę

Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.

The PZU Foundation
The Foundation supports initiatives in the areas of education, culture, art, health care and social care. It delivers partner programmes, runs grant competitions and offers other support.

Dostępne granty