Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych

  • ul. A. Stopki 4
  • 32-065 Krzeszowice
  • telefon: 604 272 677

Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych działa na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez inicjowanie nowatorskich form zajęć edukacyjnych, wychowawczych, oświatowych, profilaktycznych, kulturalnych, terapeutycznych; prowadzi szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

The Local and Educational Initiatives Foundation
The Foundation helps children through innovative forms of education, prevention and therapy. It also runs training courses improving professional skills.