Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu

  • ul. Św. Kunegundy 12a
  • 33-300 Nowy Sącz

Centrum działa na rzecz młodziezy poprzez różne formy edukacji:
- szkolenia i kursy dokształcające, zwłaszcza dla bezrobotnych,
- inicjatywy wspierające powstanie nowych miejsc pracy,
- fundusz stypendialny,
- wymiana młodzieży z krajami UE,
- warsztaty ekologiczne,
- szkolenia dla animatorów pracy z młodzieżą,
- imprezy naukowe i kulturalno-społeczne,
- profilaktyka narkomanii i interwencji kryzysowych u młodzieży,
- praca wychowawczo - oświatowa z młodzieżą pochodząca z rodzin rozbitych oraz młodzieżą zdemoralizowaną,
W realizacji swoich celów statutowych Fundacja kieruje się nauczaniem Kościoła Katolickiego.

The Kana Theatre Association
The Kana Theatre Association was established to promote and present the artistic achievements of creative circles of Szczecin University, Szczecin and Poland. The main aim of the Association is to promote creative activities, especially in the field of drama, support creative young people and promote knowledge on art. The Association runs drama workshops and delivers numerous projects e.g. "Transformatorownia" aimed at young people with problems with substance abuse .