Stowarzyszenie POLARIS – OPP

  • Sopotnia Wielka 174
  • 34-340 Jeleśnia

Głównym celem Stowarzyszenia jest aktywizacja społeczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych) poprzez popularyzację astronomii oraz pokrewnych nauk ścisłych. Organizacja skupia młodzież z całej Polski zainteresowaną astronomią oraz prowadzeniem obserwacji astronomicznych.

POLARIS Association
The main aim of the Association is to activate society (with a particular focus on disadvantaged areas) by popularizing astronomy and related sciences.