OSTOJA Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

  • ul. Stawowa 1a
  • 50 - 015 Wrocław

"Ostoja" jest organizacją, która skupia rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z dysfunkcjami układu nerwowego oraz pracującą z nimi kadrę specjalistyczną z Wrocławia i Dolnego Śląska. Do głównych zadań Stowarzyszenia należy prowadzenie działań związanych z wyrównywaniem praw i szans życiowych rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną, szczególnie poprzez rehabilitację, terapię i edukację. Organizacja prowadzi m.in. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Organizuje szkolenia związane z wychowywaniem młodzieży niepełnosprawnej, turnusy rehabilitacyjno-instruktażowe oraz imprezy okolicznościowe dla podopiecznych. Współpracuje z wyższymi uczelniami w zakresie prowadzenia praktyk studenckich dla studentów pedagogiki, psychologii, fizjologii oraz z wolontariuszami.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The "Ostoja" Lower Silesian Association for Assistance to the Young Suffering from Cerebral Palsy
The "Ostoja" is an organisation which groups parents and guardians of children and young people suffering from cerebral palsy as well as professionals cooperating with them. The Association's aim is to provide equal opportunities and rights for families with disabled children through rehabilitation, therapy and education.