Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe

  • ul. Jagiellońska 8
  • 87-300 Brodnica

Stowarzyszenie zajmuje się głównie organizowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych oraz prowadzeniem działań profilaktycznych z zakresu pomocy społecznej. Ważnym osiągnięciem Stowarzyszenia jest powołanie Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej. Organizacja prowadzi również społeczną Szkołę Podstawową oraz Ośrodek Szkoleniowy "Edukacja".

The Brodnica Educational Society
The society organises holidays for children from low income families, runs daily educational-preventative centre, primary school and an training centre "Education".