Stowarzyszenie na rzecz Wybrzeża

  • plac Batorego 4 p.33
  • 70-207 Szczecin

Stowarzyszenie realizuje następujące cele statutowe: aktywną ochronę przyrody na cennych przyrodniczo obszarach wodno-błotnych, edukację przyrodniczą i ekologiczną oraz współpracę ze społecznościami lokalnymi. Stanowi także forum dla działań integrujących zainteresowanych rozwojem zrównoważonym w strefie wybrzeża, a więc zarówno przedstawicieli nauki, jak i administracji rządowej i samorządowej.

Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża prowadzi terenowe zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dostosowane do oczekiwań uczestników. Udostępniając wieże widokowe, rowery, umożliwiając korzystanie z lornetek, lupek i wielu innych materiałów edukacyjnych działający w Stowarzyszeniu specjaliści przekazują rzetelną wiedzę przyrodniczą i ekologiczną, zapewniając zarówno bardzo dobry poziom merytoryczny jak atrakcyjną formę jej przekazu.

Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża realizowało w przeszłości i realizuje aktualnie całą gamę projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich, z funduszy krajowych i środków własnych.