Federacja Niezależnych Twórców Filmowych

Federacja jest niepaństwowym stowarzyszeniem twórców i realizatorów filmów niekomercyjnych, którego głównym celem jest wspieranie niezależnej twórczości filmowej. Stowarzyszenie promuje dzieła artystyczne, utrzymuje kontakty międzynarodowe oraz dąży do wymiany kulturowej ludzi filmu całego świata. Pomaga także młodym talentom umożliwiając im udział w krajowych i międzynarodowych konkursach i festiwalach, z których najbardziej prestiżowym jest Światowy Festiwal UNICA. Federacja wydaje kwartalnik "Kino Niezależne". Członkowie Federacji mają możliwość korzystania z archiwum filmowego i uczestniczenia w seminariach i warsztatach filmowych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Federation of Independent Filmmakers
The Federation is an association of non-commercial filmmakers whose main aim is to support independent filmmaking. The Federation supports young talents by helping them to take part in national and international festivals and competitions. The Federation issues "The Independent Film" quarterly. Its members have the opportunity to use film archives and take part in seminars and film workshops.