EGEA

  • ul. Krakowskie Przedmieście 30
  • 00 - 927 Warszawa

EGEA jest organizacją działającą na terenie całej Europy, zrzesza studentów geografii oraz młodych geografów. Jej głównym celem jest poszerzanie wiedzy i wymiana informacji z zakresu geografii poprzez organizowanie kongresów, wymianę studentów, prowadzenie badań naukowych oraz publikację informacji i biuletynu "The Scientific Geographer".

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The European Geography Association EGEA
EGEA is the European Geography Association, a European network of geography students and young geographers, with the aim of exchanging geographical knowledge. To achieve this goal, EGEA organises congresses, student exchanges, promotes scientific commissions, hosts foreign students and publishes information in its newsletter and on its website, where a large number of egea'ns is active online.