Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO

  • ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
  • 90-558 Łódź

Fundacja powstała w celu wspierania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten realizuje poprzez działania edukacyjne, sztukę i technologie multimedialne. Finansuje i organizuje odczyty, seminaria, sympozja, warsztaty i szkolenia. Prowadzi zajęcia terenowe i zielone szkoły dla dzieci i młodzieży. Fundacja jest inicjatorem i organizatorem wielu projektów i kampanii.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The Foundation for the Education and Development of Civil Society
The foundation was established in 2004. It aims to support the balanced development of a civil society through education, art and multimedia technologies. The foundation implements its objectives by organising and financing lectures, seminars, symposiums, workshops and trainings courses. It arranges trips, green schools, summer and winter camps as well as sponsors concerts, theatrical plays, publications, exhibitions and sporting events. The Foundation conducts many campaigns and delivers many projects.