Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M.

  • ul. Madalińskiego 69A
  • 02-549 Warszawa

Fundacja D.O.M jest charytatywną organizacją społeczną, niosącą pomoc osobom najuboższym, pochodzącym z rejonów dotkniętych bezrobociem. Wspiera mniejszości narodowe w Polsce, działa na rzecz dialogu i pokoju. D.O.M organizuje kolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzi świetlice socjoterapeutyczną, jest inicjatorem akcji dożywiania dzieci w szkołach.

The Work of Restoring Love D.O.M Foundation
The Foundation helps disadvantaged people. It supports national minorities, promotes dialogue and peace, organises summer camps for children of dysfunctional families, runs socio-therapeutic centre and runs a school meals programme.