Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"

  • ul. Orła Białego 2
  • 59-220 Legnica

Fundacja działa na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej społeczności lokalnych. W tym celu prowadzi wiele projektów i programów, publikuje materiały i broszury. Dla młodzieży szkolnej organizuje zajęcia terenowe na obszarze parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego, dla nauczycieli - warsztaty doszkalające z zakresu ochrony przyrody. Fundacja zajmuje się również projektowaniem i znakowaniem szlaków rowerowych i ścieżek edukacyjnych na terenie Dolnego Śląska.