Fundacja Gaudete

  • ul. Bankowa 14 lok. 225a
  • 40-007 Katowice
  • Adres do korespondencji:
  • skr. poczt. 1480, 40-001 Katowice

Fundacja Gaudete jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodziców. Udziela pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i trudności wychowawczych. Jednym z celów Fundacji jest również walka z bezrobociem. Do osiągnięć Fundacji należą: działania przeprowadzone na zlecenie MENiSu ("Trening przeciwdziałania przemocy" oraz "Warsztaty zapobiegania przemocy"), zrealizowany projekt staży w ramach Programu "Leonardo da Vinci", projekty w ramach Akcji 3 Programu Młodzież, a także zorganizowane i przeprowadzone warsztaty autoprezentacyjne dla młodzieży ze szkół średnich i wyższych.

The Gaudete Foundation
The Foundation is a non-governmental organisation helping children, young people and their parents. It helps to solve family conflicts and educational problems. One of its aims is also counteracting unemployment.