Fundacja Nowej Kultury "Bęc Zmiana"

  • ul. Mokotowska 65/7
  • 00-533 Warszawa

Fundacja "Bęc Zmiana" jest organizacją o charakterze non-profit, wspierającą działania artystyczne i kulturalne. Zajmuje się realizacją projektów twórców młodego pokolenia (profesjonalnych i amatorów), promocją nowych talentów, inicjowaniem wydarzeń kulturalnych, angażujących szerokie kręgi odbiorców. Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez pomoc w przeprowadzaniu konkretnych projektów artystycznych, fundowanie stypendiów i wyjazdów zagranicznych dla artystów, organizowanie konkursów oraz współpracę z wolontariuszami.

The New Culture Boom! Change Foundation
The Boom! Change Foundation is a non-profit organisation supporting artistic and cultural activities. It supports projects by young artists, promotes unknown talents and organises cultural events involving a wide range of recipients. It helps to realise specific artistic projects, offers grants and organises competitions.