Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego w Krakowie

  • ul. Karmelicka 28/9A
  • 31-128 Kraków

Celem Teatru profilaktycznego jest wychowywanie i nauka przez sztukę. Programy Teatru poruszają podstawowe problemy społeczne (narkomania, alkoholizm, przemoc) i są skierowane głównie do młodzieży szkól gimnazjalnych i średnich. Program składa się z wydarzenia artystycznego (np. spektaklu), dyskusji prowadzonej przez specjalistę i spotkania ze "Świadkiem" - osobą, której udało się przezwyciężyć nałóg. Dla nauczycieli przygotowane są uzupełniające pakiety dydaktyczne, dzięki którym wychowawcy mogą przeprowadzić lekcje związane z poruszonym problemem. Teatr organizuje warsztaty profilaktyczne prowadzone przez pedagoga i "Świadka", przeznaczone dla nauczycieli i rodziców dorastającej młodzieży.

The Marek Kotański Preventative Theatre in Krakow
The aim of the theatre is education through art. The theatre's programmes raise basic social problems (drug-abuse, alcoholism and violence) and are aimed at secondary school students. The programme consists of theatre performance, discussion lead by professional and meetings with the 'Witness' -a person who has managed to break a habit. The theatre also runs preventative classes for teachers and parents.