Fundacja „Promyk Słońca”

  • ul. Złota 61/100
  • 00-819 Warszawa
  • ul. Swobodna 8a
  • 50-088 Wrocław

Fundacja działa na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, zajmuje się udzielaniem pomocy specjalistycznej na możliwie najwyższym poziomie . Fundacja utworzyła fundusz przeznaczony dla ubogich rodzin, leczących swoje dzieci w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym należącym do Fundacji. Organizuje seminaria, konferencje naukowe oraz szkolenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

The "Ray of Sun" Foundation
The Foundation helps disabled children. It has a fund for low income families, treating their children at a Diagnostic-Rehabilitation Centre belonging to the Foundation. It also organises seminars, conferences and training courses for parents of disabled children.