Fundacja "Sprawni Inaczej"

  • ul. Północna 5
  • 80-512 Gdańsk

Fundacja niesie pomoc osobom niepełnosprawnym tworząc ośrodki kształcenia, terapii i rehabilitacji. Do ważnych celów Fundacji należy również organizowanie miejsc pracy oraz prowadzenie działalności informacyjnej i popularnonaukowej związanej z problemami ludzi niepełnosprawnych. Fundacja prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Centrum Integracji i Edukacji.

The "Sprawni Inaczej" Foundation
The Foundation helps the disabled through education, rehabilitation and therapy centres. It also helps them to find employment and offers information on issues concerning disabled people.