Stowarzyszenie Terapeutów i Arteterapeutów "Linie"

  • ul. Piotrkowska 181 lok. 6
  • 90-113 Łódź

Do głównych celów Stowarzyszenia należy inspirowanie i wspieranie różnych środowisk społecznych poprzez wykorzystanie sztuki. Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim promocją zdrowia psychicznego, dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych oraz pomocą dla osób po przebytym kryzysie psychicznym. Prowadzi wiele warsztatów terapeutycznych związanych z twórczym działaniem, programów integrujących i aktywizujących osoby z różnych grup społecznych, pomaga zaistnieć plastykom amatorom. Stowarzyszenie organizuje szkolenia związane m.in. z terapeutyczną funkcją sztuki dla nauczycieli, psychologów, lekarzy, terapeutów i studentów.

The "Linie" Association of Therapists and Arttherapists
The main aim of the Association is to inspire and support different communities by means of art. The Association focuses mainly on children and young people from dysfunctional families and people following psychological crisis. It runs art therapeutic workshops and helps amateur artists. It also runs training courses on therapeutic functions of art for teachers, psychologists, therapists and students.