Polski Instytut Ericksonowski

  • ul. Wioślarska 27
  • 94 - 036 Łódź

Polski Instytut Ericksonowski działa od 1993 roku w Łodzi. Celem Instytutu jest propagowanie i rozwijanie terapeutycznych idei Miltona H. Ericksona poprzez prowadzenie warsztatów, treningów, spotkań superwizyjnych, publikacje, seminaria i wykłady. Instytut prowadzi szkolenia podyplomowe dla psychologów i lekarzy z zakresu psychoterapii, szkolenia dla firm i przedsiębiorstw, psychoterapię (dorosłych i dzieci) w systemie ambulatoryjnym, indywidualną, małżeńską i rodzinną, a także grupowe treningi dla osób zainteresowanych rozwojem.

The Polish Erickson Institute
The Polish Erickson Institute was established in 1993 in Lodz. Its aim is to promote and develop the therapeutic ideas of Milton H. Erickson through workshops, training courses, publications, seminars and lectures. The Institute runs postgraduate training courses for psychologists and doctors on psychotherapy, training for companies and businesses, individual, family and marriage therapy as well as group training courses for individuals interested in personal development.