Lubuskie Centrum Aktywizacji i Wsparcia "Verte"

  • ul. Ciesielska 1
  • 65 - 059 Zielona Góra

Do celów Lubuskiego Centrum Aktywizacji i Wsparcia "Verte" należy wspieranie innych organizacji w zakresie poradnictwa, informacji i pomocy przy sporządzaniu wniosków grantowych. Od kwietnia 2003 r. Stowarzyszenie pełni rolę wojewódzkiego koordynatora projektu EURO-NGO, którego fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Stowarzyszenie realizuje również projekty kulturalne oraz projekty skierowane do dzieci i młodzieży.

The Lubuskie Support and Active Citizenship Centre "Verte"
The centre supports other organisations by offering them information, support and advice. It is a regional coordinator of the EURO-NGO projects financed by the Polish-American Freedom foundation. It also delivers culture-related material (The Review of European Films and Youth Projects ("Nie stój z boku - pokaż się!", "Biegiem do Europy").