Małopolski Instytut Kultury

  • ul. Karmelicka 27
  • 31 - 131 Kraków

Małopolski Instytut Kultury jest instytucją samorządową zajmującą się animacją kultury, edukacją kulturalną, analizą zjawisk i procesów zachodzących w kulturze oraz promowaniem dziedzictwa kulturowego Małopolski, w tym dziedzictwa mniejszości narodowych i etnicznych.

Poprzez organizację wydarzeń adresowanych do szerokiej publiczności, propaguje praktykę „dobrego czasu wolnego”: tworzenia oferty dla odbiorców indywidualnych, którzy pragną w atrakcyjny sposób spędzić czas, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę.