Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej "Okno"

  • ul. Kłosowa 15
  • 10-818 Olsztyn

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Promocja i popieranie działań przyczyniających się do upowszechniania twórczości nieprofesjonalnej w społeczeństwie.
2. Inicjowanie i rozwijanie aktywności twórczej i społecznej wśród dzieci i młodzieży.
3. Propagowanie nowatorskich idei na rzecz polepszenia warunków życia w środowiskach zaniedbanych.
4. Poprawianie społecznego funkcjonowania osób i rodzin ze środowisk zagrożonych patologiami oraz wykluczeniem społecznym.
5. Promowanie zdrowego stylu życia.
6. Inicjowanie aktywności społeczności lokalnych i partycypowanie w procesie ich rozwoju.
7. Promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.
8. Pomaganie członkom Stowarzyszenia i osobom niezrzeszonym w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie.
9. Integracja mieszkańców w środowisku lokalnym.