Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)

  • ul. Pomorska 40
  • 91-408 Łódź

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest pozarządową organizacją non-profit. Działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych środków masowego przekazu, ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego. Swoje cele realizuje m.in. poprzez przygotowywanie różnorodnych materiałów badawczych i informacyjnych, organizowanie konferencji, kursów, spotkań, warsztatów oraz prowadzenie profesjonalnego doradztwa i działalności wydawniczej. INSPRO jest także inicjatorem i organizatorem wielu programów.